Годишни технически прегледи

Търсите възможност за висококачествен годишен технически преглед в Благоевград или на главен път Е79?

 

В нашият пункт за ГТП може да получите изключително качествена проверка на състоянието на автомобила Ви. Напомняме Ви, че с технически изправния автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване. Всеки автомобил с изключение новите автомобили, които имат 3-годишен гратисен период, подлежи на ежегодна техническа проверка в лицензирани пунктове (ГТП).

Необходими документи за минаване на ГТП:

Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС);
Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (може и ксерокопие на големия талон);
Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;
Документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС;
Закон за местни данъци и такси - Чл. 60 (6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.​Телефон за контакт за Годишни технически прегледи: 0878 64 70 58